Feeds:
Posts
Comments

Banier dat aanstaande zaterdagmiddag 6 februari 2016 tegenover de PEGIDA demonstratie op het Stopera-plein gehangen zal worden.

 PEGIDA_PERFIDE

Dit is de context, allereerst het logo van PEGIDA zoals zij dat zelf uitleggen:

AMSnote5674.08

Dit is een fund-raising web-pagina van de Nederlandse sectie van PEGIDA

AMSnote5674.09
Dit is hun beginselverklaring:

“PEGIDA NEDERLAND” vecht voor het behoud van ONZE CULTUUR EN ONZE WESTERSE WAARDEN.

Beste Mensen Wij hebben jullie hulp nodig… Pegida Nederland is een protestbeweging Pegida, voluit de Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland (Europa), ontstond een jaar geleden in de Oost-Duitse stad Dresden. Daar komen wekelijks duizenden mensen bijeen om hun ongenoegen samen vreedzaam te uiten. Pegida Nederland is tegen islamisering en de komst van (economische) vluchtelingen. Europa wordt bedreigd door een massale toestroom van mensen, dat is de realiteit. Er zullen nog tientallen miljoenen vluchtelingen volgen , nu hebben we het over honderdduizenden, volgend jaar hebben we het over miljoenen. En het einde is niet in zicht.

De samenleving in vele landen raakt verstoord omdat 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof. Maar om de “vredelievende religie” niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. Daarom strijden wij van Pegida Nederland tegen de islamisering van Nederland en Europa.

Maatschappelijke organisaties zetten Pegida weg als een extreme beweging , maar DIT is absoluut niet aan de orde wij zullen er dan ook voor zorgen dat “PEGIDA NEDERLAND” blijft vechten voor het behoud van ONZE CULTUUR EN ONZE WESTERSE WAARDEN. In vele lagen van de bevolking komt het ongenoegen steeds meer naar boven maar deze kunnen vaak niet door hun functies in bedrijven of zaken hun onvrede uiten op demonstraties. Juist van deze mensen vragen wij financiële hulp om onze boodschap te kunnen blijven verkondigen. Spijtig genoeg kost alles geld in deze wereld en omdat wij dezelfde doelen voor ogen hebben als vele andere Nederlanders om “een vrij Nederland te behouden ”is het noodzakelijk dat wij om donaties vragen. Waaraan u o.a. moet denken, spandoeken,vlaggen,flyers,informatie materialen en voor gerechtelijke kosten. Onze tijd en moeite stoppen wij hier gratis in.

Want Pegida Nederland is gekomen om te blijven….

Dit is de demonstratie aanstaande zaterdag
AMSnote5674.02

– – – – –

Voor alle duidelijkheid ik maak zelf niet de simplificatie die de aanhangers van deze beweging gelijk stelt met neo-nazis.

Grote migratiestromen – door het geheel van de tijd – zijn het product van ongewenste toestanden ‘elders’ en brengen problemen ‘hier’ met zich mee. Vaak is er echter een oorzakelijk verband tussen de toestand ‘elders’ en ‘hier’.

De PEGIDA beweging in Duitsland en nu ook hier reageert daarop, want er zijn natuurlijk sociale en economische gevolgen. Echter hun argumentatie is ‘perfide’  – 1) Door en door vals 2) Eerloos 3) Laag 4) Leugenachtig 5) Onbetrouwbaar 6) Slecht 7) Trouweloos 8) Verraderlijk 9) Vals 10) Verraderlijk – door de algemeen bestaande angst voor de terreur van moslim fundamentalisten te vermengen met het sociaal en economisch – lokaal – ervaren ongemak van het verlenen van gastvrijheid aan mensen die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten.

Dat het hier om mensen uit een gebied gaat waar het moslim-fundamentalisme slechts één van de elementen van het conflict vormt; dat het gaat om mensen die een gebied ontvluchten waar in de periode 2011-2016 het dodental geschat wordt te liggen tussen de 150.000 en 300.000; dat niet hun geloofsopvatting, maar hun medemens zijn het meest telt, dat wordt bewust door PEGIDA ontkent.

Daarom zijn de argumenten van PEGIDA = PERFIDE.

—–
Het eeuw-feest van de destijds geheime overeenkomst tussen de Westerse grootmachten (inclusief Rusland) over de verdeling van het Midden-Oosten-Wingewest  na het verval van het Ottomaanse rijk, het Sykes-Picot verdrag van 1916, sneed dat werelddeel in stukken die nog steeds voedingsbodem voor economische, religieuze en politieke wedijver zijn.

De decennia lange  ‘entente’ met dictatoriale regimes in het Midden Oosten van de nieuwe grootmachten na WWII  werpen nu de wrange vruchten af. Niemand die zich bekommerde om de grootse landoorlog na WWII tussen Iran en Irak in de periode 19080-1988 waarbij 1,6 miljoen mensen om het leven kwamen. Geen demonstraties met een roep om vrede. Geen vluchtelingenstromen hier. “Laat ze elkaar maar afslachten” was wat gedacht, maar niet gezegd werd.

Nu is het anders. Oorlogen elders confronteren ons hier, tot op de vluchtelingen centra pal om de hoek bij ons eigen huis.

– – – – –

“Vluchtelingen Welkom” is een goed bedoelde, maar al te simpele leuze.

Wie en wat maken deze mensen tot vluchteling en waarom richten wij daar onze pijlen niet op?

Is het bombarderen van de Barbaarse ISIS is Irak en Syrië dan een niet-barbaarse, civiele daad?

Is dat de enige mogelijkheid? Is er niet genoeg bewezen dat hoogwaardige militaire wapens op veilige afstand vanuit de lucht afgevuurd, geen wondermiddel zijn en de situatie vaak van kwaad tot erger maken? (1)

TimmermansEconomischeVluchtelingen

Bommen-economie voor Syrië produceert ook “economische vluchtelingen” want ‘precisie-bombardementen’ die enkel de slechterikken raken bestaan enkel in de sprookjes van militaire woordvoerders.

De angst voor de ISLAMISERING van het  AVONDLAND (de ‘I’ en de ‘A’ uit de naam PEGIDA), klinkt als een slecht begrepen verwijzing naar het boek uit 1918 van Oswald Spengler (1880-1936), “Untergang des Abendlandes” (de Engelse titel luidde “The decline of the West”).

SpenglerUntergangDesAbendlandes1918

PEGIDA ziet zichzelf als bestaande uit ‘Europese Vaderlandslievenden (patriotten) die “onze cultuur” en “Westerse waarden” verdedigen tegen de ondergang van het Europese ‘avondland’ door aanstormende moslims, met een ongenoemd verwijzen naar de gemythologiseerde veldslagen van christenen tegen moslims bij Poitiers (732), de val van Constantinopel (1453) en het Beleg van Wenen door de Ottomanen in 1653.

Nu weer dreigen de ‘Westerse waarden’ (Geert Wilders spreekt graag of ‘judeo-chritelijke waarden’) ten onder te gaan volgens PEGIDA volgelingen, maar de goede lezer van Spengler’s visie uit 1918 weet dat deze het uiteindelijk had over duizendjarige rijken die opkomen als culturen, zich ontwikkelen tot civilisaties en uiteindelijk hun neergang beleven om plaats te maken voor nieuwe en andere civilisaties.

Hoewel Spengler een naar ‘rechts’ leunende man was, was hij zeker geen racist en geen aanhanger van de opkomende nieuwe orde onder Hitler. Alhoewel hij begrippen als ‘bloed’ en ‘ras’ gebruikt ziet hij oorspronkelijke etniciteit niet als een bepalende kwaliteit of bron voor diskwalificatie en discriminatie. Hij heeft het over hoe een bevolking met een diverse etnische oorsprong tot een (nieuwe) éénheid kan groeien. Hij pleit niet voor krampachtig behoud van toestanden en waarden uit het verleden, maar wijst op verschuivingen van civilisaties en hun wereldmacht in de toekomst.

Is dat wat PEGIDA aan visie ontbeert? Is het de angst voor het nog ongekende nieuwe wat hen verbindt, daar waar zij over de interpretatie van het verleden vrijwel zeker onderling van mening verschillen?

Een open debat met PEGIDA aanhangers over deze vragen is wat ons te doen staat, niet het spiegelbeeld te worden van hun valse verkettering.

 tj. 5/2/2016


(1) “Nato’s bombs fall like confetti, not containing conflict but spreading it”
George Monbiot in The Guardian 6/10/2015

“Every misdirected bomb, every brutal night raid, every noncombatant killed, every lie and denial and minimisation, is a recruitment poster for those at war with the US. For this reason, and many others, its wars appear to be failing on most fronts. The Taliban is resurgent. Isis, far from being beaten or contained, is growing and spreading: into north Africa, across the Middle East, and in the Caucasus (a development that Vladimir Putin’s intervention in Syria will only encourage). The more money and munitions the west pours into Syria and Iraq, the stronger the insurgents appear to become. And if, somehow, the US and its allies did succeed, victory over Isis would strengthen the Assad regime, which has killed and displaced even greater numbers. What exactly are the aims here?

By invading Iraq in 2003, destroying its government and infrastructure, dismantling the army and detaining thousands of former soldiers, the US, with Britain’s help, created Isis. Through bombing, it arguably helps to sustain the movement. Everything it touches now turns to dust, either pulverised directly by its drones and bombers, or destroyed through blowback in the political vacuums it creates.”

http://www.monbiot.com/2015/10/09/surgical-strike/

Op dit moment… (31/1/2016 12:00 uur) zie ik vanuit mijn raam een zeer kleine stoet komt uit het stadhuisgedeelte van de Stopera, wel is de hele rijweg afgezet (veiligheid denk ik). Nog steeds hebben wij geen herdenking van hoe het kwam dat de Nazi-Duitse vernietigingscampagne van degenen die door hen als ‘joden’ geclassificeerd werden zo succesvol was in Nederland (we zitten in de top tien van landen waar de meeste als joden geclassificeerden niet levend uit WWII gekomen zijn, samen met Polen en Hongarije….).

Verleden jaar hing de beruchte “iedere stip = 10 joden” kaart van het Amsterdamse gemeentelijke Bureau voor de Statistiek in het Memorial Holocaust Museum in Washington. Geen enkele Nederlandse krant wist daar over te berichten, aangezien het thema ‘collaboratie’ van de plaatselijke autoriteiten met de Duitse Nazi’s was. Dat past niet in het na-oorlogse geconstrueerde zelfbeeld van de HuichelHollander.

Tekst bij de stippenkaart in het Holocaust Memorial Museum te Washington, verleden jaar: “COLLABORATION OF CIVIL SERVANTS AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, MAY 1941 Map of Jewish households in Amsterdam (each dot represents 10), created on German instructions by a Dutch civil servant in the city’s Statistics Office. Was the unidentified official merely obeying orders or did he actively support anti-Jewish measures? This map convinced German authorities that the Jewish population was too dispersed to confine to a ghetto. Credit: NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam.”
http://somewereneighbors.ushmm.org/#/exhibitions/workers/un1386/description

Tekst bij de stippenkaart in het Holocaust Memorial Museum te Washington, verleden jaar:

AMSnote4787.03

Tekst bij de stippenkaart in het Holocaust Memorial Museum te Washington, verleden jaar: “COLLABORATION OF CIVIL SERVANTS AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, MAY 1941 Map of Jewish households in Amsterdam (each dot represents 10), created on German instructions by a Dutch civil servant in the city’s Statistics Office. Was the unidentified official merely obeying orders or did he actively support anti-Jewish measures? This map convinced German authorities that the Jewish population was too dispersed to confine to a ghetto. Credit: NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam.”

In 1987 publiceerde ik deze kaart opnieuw als mijn bijdrage aan het Joods Historisch Museum dat toen geopend werd. De’stippenkaart’ heeft NOOIT in het Joods Historisch Museum gehangen. Tot dát moment kan je dus de letter H gevoegelijk uit de naam van het JHM weglaten.

14171513003_38615bdb7d_o

Ik zag van de week ook op de Muiderstraat, pal naast de Portugese Synagoge, één van die gemeentelijke straat-tentoonstellingsborden staan met een foto en een verhaal over verzetsstrijder Gerrit van der Veen. Keurig wordt hier ook vermeld dat hij betrokken was bij de aanslag op het Gemeentelijk Bevolkingsregister, dat toen in een gebouw grenzend aan Artis aan de Plantage Middenlaan gevestigd was. Wat ontbrak was het gegeven dat de ‘ruitertje’ op de persoonskaarten in de bakken die verwezen naar “Joden”  keurig door Amsterdamse gemeenteambtenaren geplaats waren. Dat ook de registratie behorende bij de constructie van het half-open joodse=ghetto in Amsterdam (de concentratie in bepaalde buurten) iets was dat snel en efficiënt van gemeentewege uitgevoerd werd.

stippenkaart_1633

Hier in Amsterdam, bij het bevoegd gezag, zijn ze nog nooit toegekomen aan een diepgaand terugblikken op die ‘collaboratie’… Ja zeker dat was afgedwongen, maar collaboratie blijft het.

In dezelfde reeks historie-borden op de Muiderstraat is er ook een van Mr. Visser… de jurist die openlijk dorst te protesteren. Of het naar hem genoemde onhandige verkeersplein dat ontstaan is door het wegmeppen van wat ooit (in positieve zin) de Jodenbuurt heette (Markenplein, Markensteeg,enz.) recht doet aan de de protesten van deze President van de Hoge Raad der Nederlanden tot zijn schorsing en ontslag als ‘jood’ zonder protesten van zijn collega’s in 1940-1941? Hij probeerde tevergeefs zijn collega’s op regeringsniveau tot meer verzet tegen de anti-joodse maatregeken van de Duitse Nazi bezetters te bewegen. Tevergeefs.

Laten wij mensen als Lodewijk Visser (1871-1942, hem bleef de gang naar het concentratiekamp bespaart doordat hij aan een hersenbloeding thuis overleed) blijven eren, maar tegelijk ook de namen weten te noemen van hen die ‘gewoon’ hun werk deden en daarmee tot collaborateurs werden.

De burgermeester zal nu wel bij de kapotgeslagen glazenplaten van Jan Wolkers (het Auschwitz-monument), met een keppeltje op, een redevoering houden. En ik ontzeg Van der Laan – die moreel wel een nette man is – dat publiek lijden niet, maar de historisch wijzende vinger naar anderen  moet ooit ook in eigen boezem gestoken worden….

————
Zie ook mijn tekst van 10 mei 2014 bij:

Manifest 1987 “EEN BIJDRAGE AAN HET JOODS HISTORISCH MUSEUM” de “ieder stip = 10 Joden” kaart van het Amsterdams Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek gemaakt in 1941

https://www.flickr.com/photos/7141213@N04/14171513003/

Pope Franciscus showing Iranian president and religious leader Hassan Rouhani during his recent statevisit to the Holy Seal some rare pictures from a 15th century Persian miniature book nicely bound in Rome and since long listed in the Librorum Prohibitorum, to defy those ignorant Italian politicians that think that any depiction of nudity and lust has been banned from Iranian society for a thousand years and that they have to protect the innocent eyes of the Iranian religious leader and president from such imagery.

HassanRouhaniPopePersianMiniatures

The two men – leaders of both the worldly and the faithful – had good fun reciting by heart the famous 25th strophe of the Rubaiyat of Omar Khayyam (1048-1131):

“Why, all the Saints and Sages who discuss’d

Of the Two Worlds so learnedly, are thrust

Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn

Are scatter’d, and their Mouths are stopt with Dust.”

Of course all this took place in the privacy of the inner inner rooms of the Vatican while outside under the eyes of the world press, hypocrisy reigns as always…

OOK DIT ZIJN ECONOMISCHE REDENEN OM JE GELUK ELDERS TE ZOEKEN:

“Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Die mensen verlaten hun thuisland vanwege economische redenen en zouden snel moeten worden teruggestuurd. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans maandag in een interview met de NOS”

Volkskrant 25 januari 2015

TimmermansEconomischeVluchtelingen
Miljoenen, tot op miljarden verspilt aan het verder platgooien van een land zonder toekomst… nergens horen wij iets over investeringsplannen voor wederopbouw iets wat de mensen hoop geeft om in eigen lang te blijven of terug te keren… VERTOON VAN MILITAIRE ONMACHT nu al meer dan een decennium met falende interventiemachten.

DEMOCRATISCH BESLOTEN GEWELD

DemocratischGeweldTweedeKamerJanuari2016Syrie

na de Syrische Luchtmacht, de Amerikaanse Luchtmacht, De Russische Luchtmacht, de Franse Luchtmacht, de Britse Luchtmacht, de Turkse Luchtmacht, De Duitse Luchtmacht, de Australische Luchtmacht, de Deense Luchtmacht, zelfs de Canadese Luchtmacht, kan de Nederlandse Luchtmacht niet achterblijven…

Ook zijn die bommen al eerder aangeschaft en hun houdbaarheidsdatum is niet eeuwig.

Ook is het beter en goedkoper om Syrië te oefenen voor onze militairen… betere training is niet mogelijk met echte mensen, echte gebouwen, echte gevaren, echte kans op missers ook.

Dank dus aan de Tweede Kamer!

Of er automatisch uitklapbare bordjes in deze bommen zitten die ter plekke een markering achterlaten “Met dank aan Nederland” (بفضل هولندا.) weet ik niet, maar het zou een goed idee zijn, niet enkel voor de ISIS-leden die het overleefd hebben, maar ook voor de familieleden en de nabestaanden van degenen die colleteraal – per ongeluk – geraakt zijn. Het zou mooi zijn als ‘het wapen’ van de Tweede Kamer, met die leeuw en zijn bloedrode tong en nagels, alsook de bos met pijlen en het zwaard, goed zichtbaar in de puinhopen – die resten na een F16 aanval – komt te staan. De nabestaanden weten zo bij wie ze moeten zijn, nu er zoveel verschillende bommengooiers door het Syrische luchtruim klieven.  Misschien kan er een web-adres bij van diezelfde Tweede Kamer met een invulformulier om een schadeclaim te kunnen indienen.

Bomb-Branding heet zoiets. Op zijn minst kunnen mensen die haard & goed verloren hebben door de Nederlandse Luchtmacht dan ter compensatie met voorrang behandeld worden als zij als “economische vluchteling” aan het hekje van de Tuin van Holland (die weer diezelfde leeuw bewaakt wordt) aankloppen.

F-16 LUCHTOPERATIE WERPT VRUCHTEN AF

– dat was al in 2014 in Irak – nu dus ook in Syrië

een geheel democratisch tot stand gekomen bombardement wel te verstaan, aan ieder projectiel zit een klein labeltje van de 2e Kamer, zo ook aan de colleteraal neerkomende projectielen….

Het is nu weer aan het Nederlandse journaille om klakkeloos op te schrijven wat de generaals gaan dicteren over die afgeworpen vruchten…

Mijn commentaar op de eerste pers-conferentie over F16’s in het Midden Oosten staat hier: https://www.flickr.com/photos/7141213@N04/15880707221

CRIMINELE ALBERT HEIJN HAMSTERS

– wie wil dat niet een jaar lang gratis winkelen bij AH?

– zo moeten ook de misdadigers gedacht hebben die deze email met criminele intenties rondsturen.

AlbertHeijnSpam

BONUS is wellicht een geplunderde bankrekening…

Toch denk ik al ook al lang dat die kooplust-aanwakkerende hamsters van grootgrutter AH uit de criminele hoek komen….

JE SUIS OUAGADOUGOU

JeSuisOuagadougou

[symbol I used is ‘Le rond point des Héros’ in Bangr-Weoogo park]

Le centre de la capitale burkinabé (Burkina Faso), Ouagadougou, est le théâtre, depuis la soirée de vendredi 15 janvier, d’une attaque terroriste, revendiquée par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/01/15/burkina-faso-coups-de-feu-dans-un-hotel-de-ouagadougou_4848340_3212.html#2wQDcRz4hOTQwKR6.99

http://www.reuters.com/video/2016/01/16/at-least-20-dead-in-burkina-faso-hotel-a?videoId=367059138

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 138 other followers